Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (avg)

De gegevens die via dit formulier worden verzameld, worden binnen de FOD Binnenlandse Zaken verwerkt door de Algemene Directie Civiele Veiligheid, en door de Hulpverleningszone die bevoegd is voor uw gemeente.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel om uw vraag om brandweerhulp voor schade of wateroverlast door storm of onweer of voor de verdelging van een wespennest te kunnen behandelen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en geven deze enkel door aan de Hulpverleningszone die bevoegd is voor uw gemeente. Uw gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard.

U kan uw recht op inzage, op verbetering, op beperking en op verzet tegen de verwerking van uw gegevens uitoefenen bij onze DPO via het formulier (online of Word)(Nieuwe venster). Het Word formulier moet per post verstuurd worden naar de DPO van de FOD Binnenlandse Zaken, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Om meer te weten te komen over ons privacybeleid.

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan u ongeacht elk ander administratief of rechterlijk beroep, een bezwaar indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):